Poniedziałek, 3 marca 2014
Prezentacja badań Izby Wydawców Prasy
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru376
W ciągu najbliższych pięciu lat czytelnictwo prasy w Polsce – drukowanej i cyfrowej – wzrośnie od 4 proc. w segmencie prasy kobiecej do 16 proc. w segmencie tygodników opinii. Mniejszy udział prasy drukowanej zostanie z naddatkiem zrekompensowany przez znacznie wyższe niż dzisiaj czytelnictwo wydań cyfrowych. Obie formy prasy pozostają cennym źródłem informacji i opinii – o dużej roli kulturotwórczej, także dla młodych i wykształconych odbiorców. Takie prognozy przedstawiono 19 lutego, gdy Izba Wydawców Prasy zaprezentowała na konferencji prasowej wyniki badania zatytułowanego „Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy”. Główne wnioski, jakie wynikają z badań to: wzrost zainteresowania prasą cyfrową, która zrównoważy mniejszą rolę druku i z tej przyczyny czytelnictwo prasy w Polsce we wszystkich kategoriach w ciągu najbliższych pięciu lat powinno się zwiększyć, coraz więcej osób – ponad 25 proc. badanych – jest skłonna płacić za treści w prasie cyfrowej, co ma związek z wysoką oceną prasy na tle innych mediów, zwłaszcza w porównaniu z internetem, a prasa spełnia ważną rolę kulturotwórczą, kształtuje opinię społeczeństwa i ten stan utrzyma się w przyszłości – bez względu na model dostępu do treści prasowych. Badanie wykazało też, że prasa jest ważnym i uznanym medium w kształtowaniu opinii w społeczeństwie, a zdecydowana większość czytelników nie wyobraża sobie, że prawda mogłaby zniknąć z ich życia. Prasa – drukowana i cyfrowa – przedstawia realną wartość dla czytelników, zaś informacje weryfikowane przez redakcje prasowe cieszą się znacznie większym zaufaniem odbiorców niż ogólnodostępne treści w internecie. W prezentacji wyników badań uczestniczyli: Karol Kościński, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy. Wyniki badań przedstawili: Izabella Arkuszewska z Millward Brown i Adam Wojdyło, koordynator badań w Izbie Wydawców Prasy. – Po raz pierwszy przedstawiamy tak obszerne badania i to badania jakościowe – ocenił Maciej Hoffman. Dyrektor Karol Kościński omówił serię badań wspieranych przez resort kultury, obejmujących percepcję treści muzycznych w internecie, rynek audiowizualny, dwuletni program badań czytelnictwa, a także dzisiaj prezentowane badania prasy. W planie jest jeszcze badanie rynku gier komputerowych. – Celem tych naszych działań jest przeciwstawienie się sytuacji, kiedy zamiast myślenia i czytania czeka nas tylko klikanie – powiedział Karol Kościński, natomiast Krzysztof Dudek podkreślił, że kultura jest istotnym czynnikiem rozwoju i dlatego należy pobudzać kreatywność i innowacyjność oraz podnosić kompetencje kulturowe mediów. Przywołał też informacje, że codziennie w internecie pojawia się 1,6 biliona słów, czyli w przybliżeniu tyle, ile składa się na 35 mln książek, a tyle dzieł liczy cała zawartość biblioteki Kongresu USA. Badania wykazały optymistyczny obraz, jaki rysuje się przed prasą w najbliższej przyszłości. Oceniono, że wzrasta popularność cyfrowych gazet i magazynów, które już teraz kupowane są przez 10 proc. czytających prasę w Polsce. W ciągu roku ten odsetek ma wzrosnąć do 17,5 proc., a w kolejnych latach być jeszcze wyższy. W grupie tygodników społeczno-politycznych czytelnictwo wersji elektronicznych sięga obecnie 1,2 proc. badanych, a za pięć lat według deklaracji czytelników ten odsetek wzrośnie do 27,7 proc., natomiast w przypadku dzienników odsetek ten ma się zwiększyć z 1,5 nawet do 26,8 proc., a …
Wyświetlono 25% materiału - 516 słów. Całość materiału zawiera 2067 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się