Poniedziałek, 19 czerwca 2006
Wirtualne wydawnictwo cz. 3
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru170
O zarządzaniu często mówi się obecnie jako o sztuce. Ponadprzeciętnych zdolności potrzeba bowiem, by w warunkach niezwykle konkurencyjnego rynku prześcignąć rywali. Menedżerów powinna dziś cechować przede wszystkim elastyczność, a stosowane przez nich narzędzia muszą być na bieżąco dostosowywane do zmieniającego się otoczenia i unowocześnianego sposobu działania firmy. Zarządzanie wciąż można definiować jako optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów w celu osiągnięcia założonych celów. Teraz jednak skuteczne kierowanie wymaga stosowania bardziej skomplikowanych rozwiązań i metod. Szczególnie widoczne jest to, gdy przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o przejściu na wirtualną formę funkcjonowania. A więc wszystko – jak to w zarządzaniu – zaczyna się od strategii… Gra strategiczna Problemami dużych wydawnictw o tradycyjnej strukturze są biurokracja, wysokie koszty stałe oraz sztywny podział na funkcje i działy. Przez to coraz trudniej jest firmie wykazywać się elastycznością i innowacyjnością – a tego właśnie domaga się współczesny klient. Dzięki nowoczesnej technologii i możliwości zdalnego wykonywania pracy można jednak stworzyć wirtualne wydawnictwo i uniknąć wspomnianej pułapki. Decyzja o zmianie sposobu funkcjonowania edytora ma jednak charakter strategiczny. Dlatego też jej podjęcie musi być poprzedzone wnikliwą analizą otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. Trzeba odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań. Czy prowadzona działalność będzie bardziej sprawna/ elastyczna/oszczędna, jeśli wykonywana będzie zdalnie? Czy autorzy zaakceptują nowy sposób świadczenia usług wydawniczych? Czy klienci danego sektora rynku wydawniczego są zainteresowani wirtualnym kontaktem z edytorem? Czy partnerzy biznesowi są gotowi na zmieniony model współpracy? Czy dostępne są zasoby technologiczne umożliwiające zdalne funkcjonowanie wydawnictwa? Czy personel jest gotowy na zmianę formy pracy? Pogłębiona analiza Jeśli odpowiedź na część z wymienionych wyżej pytań byłaby negatywna, warto przed podjęciem decyzji o formie prowadzenia działalności zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią. Możliwe bowiem, że rynek, firma bądź ludzie nie są gotowi na przyjęcie koncepcji wirtualnego wydawnictwa ze względu na stosunkowo łatwe do przezwyciężenia bariery. Mogą nimi być m.in.: strach przed zmianami, nieznajomość korzyści płynących z nowego rozwiązania czy brak wiedzy na temat samej koncepcji wirtualnego świadczenia usług wydawniczych. W takiej sytuacji trzeba więc zadać sobie jeszcze jedno pytanie – czy wykorzystując dostępne narzędzia marketingowe, możliwe byłoby rozpropagowanie idei wirtualnej oficyny? A jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to jakie szczegółowe działania należałoby podjąć? W tym kontekście warto jeszcze zaznaczyć, że wybór między tradycyjną a wirtualną strategią prowadzenia działalności wydawniczej nigdy nie jest zerojedynkowy. Poszczególne aspekty funkcjonowania edytora mogą być w różny sposób zorganizowane. W jednym dziale (funkcji lub linii produktów) może być większość elementów wirtualnych, w innym – tradycyjnych. Najważniejsze, by zastosowane rozwiązania były najbardziej optymalne w danej sytuacji i przy założonych kryteriach. Wybrana forma realizacji każdego zadania musi – przy uwzględnieniu ekonomicznej alokacji kosztów – przynosić korzyści niemożliwe do osiągnięcia w inny sposób. Nowa twarz zarządzania Wirtualne wydawnictwo działa w sytuacji permanentnej zmiany i niepewności. Praca polega tu nie na …
Wyświetlono 25% materiału - 447 słów. Całość materiału zawiera 1791 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się