BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 324
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Poniedziałek, 2 kwietnia 2012
Stanowisko SAiW „Polska Książka”
Do 20 marca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwały konsultacje w sprawie digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego i ochrony zdigitalizowanych zasobów. SAiW „Polska Książka” przesłało w ich ramach stanowisko na temat rozwiązań przyjętych w ostatnim istotnym dokumencie unijnym dotyczącym tej tematyki – w wypracowanym przez duńską prezydencję projekcie Konkluzji Rady Unii Europejskiej z 14 lutego.
Poniedziałek, 2 kwietnia 2012
Jej miejsce w krajowych i europejskich procesach digitalizacyjnych
Status out-of-commerce książki oznacza, iż jest ona wciąż objęta ochroną prawnoautorską, jednak nie jest dostępna w obrocie handlowym, ponieważ autor czy wydawca zdecydowali się nie wydawać nowych jej edycji lub też nie sprzedawać jej za pośrednictwem kanałów dystrybucyjnych (chociaż zapewniają ich dostępność np. w formie cyfrowej czy też jako print on demand). O ile w poprzednich latach takie książki oznaczano mianem out-of-print, o tyle obecnie, w związku z rozwojem sprzedaży elektronicznych wydań książek, pojęcie to …
Poniedziałek, 2 kwietnia 2012
Oferta firm Antalis i Map dla wydawców
Strefa Book Design to przestrzeń, którą stworzyliśmy wspólnie z naszymi Klientami, aby inspirować polski rynek wydawniczy i kreować publikacje jakie powstają z udziałem naszych partnerów.
Poniedziałek, 2 kwietnia 2012
Wydawcy opiniują „Cyfrową Szkołę”
Do 2015 roku w Polsce ma powstać 18 podręczników dla szkół w wersji elektronicznej, pierwsze z nich w 2013 roku – zapowiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas konferencji „Cyfryzacja […]
Poniedziałek, 2 kwietnia 2012
Bezrobotny artysta
Wizja bezrobotnego artysty wcale nie jest nam kulturowo obca, przeciwnie utarło się uważać, że twórca na uznanie zasługuje dopiero po śmierci, za życia zaś klepać ma biedę. Ten romantyczny obraz samotnego artysty występującego przeciwko żywiołom niewiele ma jednak wspólnego z rzeczywistością. Nie oszukujmy się, masowa kultura (ale i masowa gospodarka w ogóle) stworzyła artyście możliwości zarobkowania jakich nie miał wcześniej. Kiedyś twórca skazany był na łaskę możnego pana, księcia, szlachcica, biskupa, który sypał groszem swojemu …
Poniedziałek, 2 kwietnia 2012
W styczniu i lutym bieżącego roku organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (a wśród nich SAiW „Polska Książka”) zadały Prokuraturze Generalnej pytanie: „Jaki jest powód tak niskiej skuteczności ścigania i karania […]