BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 353
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Burda International GmbH ma przejąć działalność wydawnictwa Gruner + Jahr w Polsce. Wartości transakcji nie ujawniono. W wyniku przejęcia powstanie wydawnictwo posiadające w swoim portfolio ponad 30 czasopism, 20 stron […]
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Wtorek, 30 kwietnia 2013
Rewolucja cyfrowa już się dokonała
Zorganizowane przez Polską Izbę Książki w marcu spotkanie wydawców z firmami prezentującymi nowe modele biznesowe dystrybucji książek w internecie dowiodło, że bardzo wielu wydawców ciągle nie ma wyrobionego zdania na temat wydawania książek w wersji elektronicznej.