BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 393
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 12 listopada 2014
środa, 12 listopada 2014
środa, 12 listopada 2014
środa, 12 listopada 2014
W innej przestrzeni
Krakowskie Targi Książki od tego roku są międzynarodowe i ulokowane w nowoczesnych pawilonach jakich Warszawa może pozazdrościć. A pamiętam jak krakowska impreza startowała (byłem na wszystkich jej edycjach od samego początku)... w dawnym hangarze dla zeppelinów na terenie jednostki wojskowej. Nikt by wówczas nie uwierzył jak dynamicznie rozwinie się ta początkowo regionalna, lecz szybko wiodąca impreza branży książkowej. Nowe pawilony są dobrym przykładem rozwoju polskiego rynku, nie tylko książki, bo przecież nie tylko książce one …
środa, 12 listopada 2014
Rozmowa z Danielem Krzanowskim, prezesem drukarni Print Group
Z raportu przygotowanego przez KPMG i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” wynika, że 2013 był dobrym rokiem dla branży poligraficznej. Jak ocenia pan miniony rok z własnej perspektywy? Przeprowadzony raport odzwierciedla, w moim odczuciu, prawidłowo sytuację na rynku. Druk cyfrowy wyraźnie umocnił swoją pozycję i znacząco przyczynił się do dobrej koniunktury polskiej poligrafii. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że drukarnia Booksfactory po raz kolejny odnotowała istotny wzrost. Podwoiliśmy przychody, rozbudowaliśmy …
środa, 12 listopada 2014
Nowe przepisy o sprzedaży konsumenckiej
Wiemy czym kończy się zamieszczanie w regulaminach sklepów internetowych niedozwolonych klauzul – naruszających prawa konsumenta – w przypadku księgarni internetowej Matrasa wymierzona przez UOKiK kara wyniosła prawie 500 tys. zł. Wkrótce czekają nas poważne zmiany w przepisach regulujących ochronę konsumenta. Warto już dziś przygotować się do nowej rzeczywistości. 
środa, 12 listopada 2014
Dodatkowe rekompensaty dla polskich wydawców
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa autorskiego dotyczące dozwolonego użytku prywatnego i publicznego umożliwiają indywidualnym użytkownikom (osobom fizycznym), jak również podmiotom (np. szkołom, uczelniom czy bibliotekom) kopiowanie książek, gazet czy czasopism. Ponoszone z tego tytułu przez twórców i wydawców straty (użytkownicy nie kupią już skopiowanej książki czy gazety) są rekompensowane przez opłaty reprograficzne wnoszone przez producentów, importerów sprzętu kopiującego i czystych nośników (papieru) oraz przez tzw. punkty ksero do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ), które …
środa, 12 listopada 2014
Raport Legimi i SW Research
„Czytać, nie czytać? Dla osób, które zgodziły się wziąć udział w naszym internetowym badaniu odpowiedź jest prosta. Na papierze i na ekranie – książki są nieodłącznym elementem ich życia. Niniejszy raport prezentuje postawy tej grupy czytelników, która wg wielu wcześniejszych badań stanowi może i niewielki odsetek społeczeństwa, ale z punktu widzenia branży wydawniczej zawiera w sobie potencjalnie najatrakcyjniejszych konsumentów lub (jak kto woli) odbiorców kultury” – pisze Mikołaj Małaczyński, prezes firmy Legimi we wstępie do …
środa, 12 listopada 2014